הרצאות

 • שוק ההון – מגמות בשוקי ההון השונים בארץ ובעולם
 • גיוסים והנפקות – מתי ואיך? מה נדרש? איך להתכונן?
 • בעלי עניין הם לא עניין של מה בכך- התמודדות בשוק אקטיביסטי
 • חברה ציבורית ממבט מנהל השקעות מוסדי
 • סקירת מאקרו כלכלה של השוק והענף שלך
 • איגרות חוב – מאחורי הקלעים – פרקטיקות בשוק לקידום מטרות החברה בגיוס חוב
 • כלים שונים למימון משוק ההון – אג"ח (סחיר/ לא סחיר), הלוואה מותאמת, נע"מ ועוד – יתרונות וחסרונות
 • עבודת הדירקטוריון ומארג היחסים בינו לבין ההנהלה
 • מנגנוני הגנה עדכניים לדירקטורים – משקל שיקול הדעת העסקי, פטור, שיפוי וביטוח, תוכנית אכיפה מינהלית וממשל תאגידי
 • אסטרטגיה: כולם מדברים עליה, מעט עושים
 • אחריות תאגידית – אחריות הדירקטוריון?!
 • אסיפות כלליות – נושאים ואתגרים – עסקאות עם בעלי ענין ותגמול בכירים
 • דגשים לדירקטור בניתוח הדוחות הכספיים – מה לחפש ולמה לשים לב
 • ביקורת פנים ומבקר הפנים
 • הערכות שווי – סקירת השיטות המקובלות והתאמת השיטה למקרה הספציפי
 • ISOX  ו – SOX – הערך המוסף שניתן לקבל מיישום וניהול נכון של תהליכי הבקרה הללו
 • ניהול סיכונים – אחריות הדירקטוריון
 • גידור הסיכונים הגלומים במערך הביטוח של חברות ושל דירקטורים
 • האם אתה ערוך לפריצת הסייבר הבאה אצלך?
 • סקירת סיכונים משפטיים וחשיפות מול כלל בעלי האינטרס של החברה
 • לחשוב בתוך הקופסא – מבוא לחשיבה יצירתית שיטתית
 • בחדרי חקירות – דעו את זכויותיכם וקבלו טיפים להתנהלות נכונה בחיפוש, בדרך ובחדר החקירה
 • חדשנות באירגונים – מתי ואיך להכניס יזמות לתוך האירגון
 • אכיפה מעשית: כי אכיפה מנהלית לא עובדת
 • תביעות ייצוגיות ונגזרות
 • דור ה Z – איך להגיע לדור הבא של הלקוחות שלכם / איך לקלוט את הדור הבא של העובדים שלכם
 • "ביחד אנחנו מיליארד וחצי יהודים" – מה מחפשת סין הענקית בישראל הקטנה?
 • עיסקת נדל"ן – אספקטים עסקיים, פיננסיים ומשפטיים בעת בחינת עיסקת נדל"ן ע"י הדירקטוריון
 • "ציפור הנפש" – על חוסן מנטלי, מצבי לחץ ומשבר. זיהוי, מניעה והתמודדות אפקטיבית בזמן אמת.
 • כשהכוח עובר לצרכנים – הצרכן בעולם של טכנולוגיה ורשתות חברתיות
 • המחסור בכח אדם – מתחיל בהייטק ומשליך על כולם
 • כללי המשחק של עולם המכרזים
 • ניהול משברים בתקשורת
 • תוכנית למניעת שחיתות בעבודה במדינות זרות
 • הזיהום ועונשו: על אחריותם הפלילית, האזרחית והנזיקית של חברות ונושאי משרה באיכות הסביבה
 • חוק שוויון הזדמנויות, לרבות סוגיות של הטרדה מינית, בראי המעסיק

צרו קשר ונבנה לכם את יום העיון לדירקטוריון ולחברה שלכם