ימי עיון לדוגמא

יום עיון מומלץ לדוגמא 1

כלים למימון משוק ההון

אג"ח (סחיר/לא סחיר), הלוואה מותאמת, נע"מ ועוד

גידור הסיכונים

הגלומים במערך הביטוח של חברות ושל דירקטורים

חדשנות באירגונים

מתי ואיך להכניס יזמות לאירגון

יום עיון מומלץ לדוגמא 2

דגשים לדירקטור בניתוח הדוחות הכספיים

מה לחפש ולמה לשים לב

בעלי עניין הם לא עניין של מה בכך

התמודדות בשוק אקטיביסטי

אחריות תאגידית

אחריות הדירקטוריון?!

יום עיון מומלץ לדוגמא 3

פריצת הסייבר הבאה שלך

כיצד נערכת?

דור ה - Z

איך להגיע לדור הבא של הלקוחות/עובדים שלך

"ביחד אנחנו מיליארד וחצי יהודים"

מה מחפשת סין הענקית בישראל הקטנה?

צרו קשר ונבנה לכם את יום העיון לדירקטוריון ולחברה שלכם